Archiwum

Ogłoszenie Wójta Gminy Końskowola

11 października 2019
w sprawie Konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola dotyczącej   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2020 rok;   Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust 2. pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ…

Znaleziono klucze

4 października 2019
Informujemy, że na terenie „brzezinek”  znaleziono kpl. kluczy. Klucze są do odbioru w Urzędzie Gminy Końskowola w pokoju nr 7.  

Wsparcie na założenie firmy

1 października 2019
W związku z planowanym uruchomieniem w listopadzie 2019 r. naboru wniosków w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza na szkolenia w sprawie samodzielnego przygotowania wniosku o przyznanie p…

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2019

1 października 2019
Szanowni Państwo,   Informujemy, iż Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” zgłosiła wydarzenie – Międzynarodowe Zawody Balonowe w Nałęczowie do Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2019 organizowany przez POT. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o Państwa głos…