Archiwum

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY KOŃSKOWOLA

23 października 2019
  Informuję, że w dniu 30 października 2019r. odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta Gminy z bież…

Jakość powietrza na terenie Gminy Końskowola

21 października 2019
Aby jak najskuteczniej informować mieszkańców o stanie jakości powietrza, na budynku Urzędu Gminy Końskowola został zainstalowany czujnik, który mierzy stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, temperaturę oraz wilgotność powietrza. Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobyci…

Ogłoszenie Wójta Gminy Końskowola

11 października 2019
w sprawie Konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola dotyczącej   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2020 rok;   Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust 2. pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ…

Znaleziono klucze

4 października 2019
Informujemy, że na terenie „brzezinek”  znaleziono kpl. kluczy. Klucze są do odbioru w Urzędzie Gminy Końskowola w pokoju nr 7.