Archiwum

Ogłoszenie

16 września 2019
Wspólnota Gruntowa wsi Stara Wieś podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 listopada 2019 r.  o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Końskowola ul. Pożowska 3a  ( sala konferencyjna I piętro), odbędzie się sprzedaż na zasadach licytacji działki budowlanej nr. 860/6 położonej przy ul. Głębokiej w Starej Wsi. W celu uzyskania szcz…

INFORMACJA z Banku Żywności

12 września 2019
Szanowni Państwo, Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy…

Spotkanie informacyjne

10 września 2019
Marszałek Województwa Lubelskiego wraz z Wójtem Gminy Końskowola zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące programów priorytetowych: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” oraz „Agroenergia”. Programy te skierowane są bezpośrednio do mieszkańców gminy będących właścicielami domów jednorodzinnych a także prowadzących dzi…

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

3 września 2019
  Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskowola, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umi…