Archiwum

Informacja w sprawie stypendiów

8 stycznia 2019
Wójt Gminy Końskowola informuje, że zgodnie z § 4 ust. 4 uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (uchwała Nr XIX/82/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 marca 2012r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 11 maja 2012 r. poz. 1600) z dniem 31 stycznia 2019 roku upływa termin składania wniosk…

Szkolenie dot. przygotowania wniosków o powierzenie grantów.

8 stycznia 2019
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych pozyskaniem środków, na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków na realizację inicjatyw polegających na odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru LSR jak np.: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, pos…

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Końskowola

2 stycznia 2019
Ilość wymienionych opraw oświetlenia ulicznego: 755 opraw ze źródłami światła typu LED wraz z przewodami zasilającymi Zakres robót obejmował m.in.: Wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED szt. 755, wraz z przewodami zasilającymi. Wymianę starych skorodowanych…

Budowa budynku Ośrodka wsparcia dziennego w miejscowości Stara Wieś

2 stycznia 2019
Przedmiotem zamówienia była rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i budowa na jego miejsce Ośrodka Wsparcia Dziennego w miejscowości Stara Wieś. Charakterystyczne parametry techniczne zrealizowanego budynku: Powierzchnia zabudowy budynku – 277,27 m2 Powierzchnia użytkowa budynku – 233,16 m2 Powierzchnia wewnętrzna – 246…

Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Witowice

2 stycznia 2019
Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Witowice Podstawowe parametry techniczne: Długość utwardzonego odcinka i: 162 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5 m Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych Zakres robót obejmował m.in.: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych …

Modernizacja drogi gminnej nr 107715L w miejscowości Stary Pożóg-Nowy Pożóg

2 stycznia 2019
Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość utwardzonego odcinka drogi: 750 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3 m Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych Zakres robót obejmował m.in.: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. 2) Profilowanie i zagęszcz…