Archiwum

Akcja poszukiwania padłych dzików

5 grudnia 2018
Akcja poszukiwania padłych dzików Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Puławach informuje, że w dniach 6 i 7 grudnia 2018  na terenie powiatu puławskiego odbędzie się akcja przeszukiwania lasów, której celem jest poszukiwanie i zgłoszenie do badań padłych dzików.  Akcją objęte będą lasy na  terenie gminy Kurów, Żyrzyn,…

Wnioski o wpis Kół Gospodyń Wiejskich do KRKGW

5 grudnia 2018
BP ARiMR w Puławach informuje, że wnioski o wpis Kół Gospodyń Wiejskich  do KRKGW i otrzymaniu wsparcia w 2018 r.można składać nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji. Wniosek wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu …

Informacja w sprawie worków na odpady segregowane.

4 grudnia 2018
Urząd Gminy Końskowola informuje,że worki na odpady segregowane zostaną rozwiezione w późniejszym terminie w grudniu br. przez wykonawcę usług odbioru i transportu odpadów komunalnych. Do czasu rozwiezienia worków prosimy o tymczasowe gromadzenie odpadów w workach własnych. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.