Archiwum

Zmiany w komunikacji na okres Świąt Bożego Narodzenia

14 grudnia 2018
MZK Puławy Sp. z o.o. wprowadza zmiany funkcjonowania komunikacji miejskiej w  okresie Świąt Bożego Narodzenia 2018r.   24 grudnia 2018r. (Wigilia) Zawiesza się kursy następujących linii: Linia nr 1 Włostowice-Pętla z godz. 1907, 1922 , ZA Dyrekcja  z godz. 1952 kurs z godz. 2050 na odcinku z Kazimierza Dln. do Włostowic oraz z …

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Końskowola (dz. ew. 1836/1) i Skowieszyn (dz. ew. 498) na odcinku długości 740 mb.

13 grudnia 2018
Podstawowe parametry techniczne drogi: Długość utwardzonego odcinka drogi: 740 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3 m Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych Zakres robót obejmował m.in.: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Wyk…

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124006L od km 0+210,00 do km 0+650,00 oraz od km 0+685,00 do km 0+785,00 w miejscowości Stary Pożóg

13 grudnia 2018
Podstawowe parametry techniczne drogi: Długość utwardzonego odcinka drogi: 540 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3 m Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych Zakres robót obejmował m.in.: PODBUDOWY: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni. Warstwy odsączające…

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Końskowola

13 grudnia 2018
Ilość zamontowanych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego LED – 27 sztuk Zakres robót obejmował m.in.: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Układanie uziomów w rowach kablowych Montaż i stawianie słupów…