Archiwum

Skład oraz harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej

13 września 2018
  1. Grzegorz Rodzik – Przewodniczący GKW 2. Stanisława Noworolnik – Zastępca Przewodniczącego GKW 3. Marian Wiejak – członek 4. Tomasz Mirosław Bochra – członek 5. Anna Kiwak – członek 6. Jerzy Andrzej Stępień – członek 7. Beata Kowalik – Chłopaś – członek 8. Andrzej R…

Deratyzacja

13 września 2018
Wójt Gminy Końskowola informuje, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Końskowola wyznacza się obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji miejsc ustawienia urządzeń do gromadzenia o…

4 września 2018
Zarząd Powiatu Puławskiego informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. ogłoszone zostało 16 trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:…

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

4 września 2018
Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, …